ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลการแข่งขันโครงการ “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

        ขอบคุณนักศึกษาไทยที่ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน ทำให้กิจกรรมโปรโมทไต้หวันในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
        สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ“เยาวชนไทยท่องไต้หวัน” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยได้แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ ซึ่งงานกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาไทยสมัครเข้าร่วมจำนวน 30 ทีมในรอบแรก  และให้ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3  ทีมเดินทางไปยังไต้หวันระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2561 เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไป  โดยการแข่งขันในรอบที่ 2 นั้น ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561ผลการแข่งขันทีมผู้ชนะคือ ทีม“ Talk a bit Eat a lot ” (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกโดยย่อว่าทีม T)  ทั้งนี้ทีมผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 200,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร “ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการเยาวชนไทยท่องไต้หวัน ”
        วัตถุประสงค์ที่สำนักงานฯได้จัดการแข่งขันโครงการ “ เยาวชนไทยท่องไต้หวัน ”มีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาไทยจัดทีมเดินทางไปไต้หวันเพื่อสัมผัสไต้หวันด้วยตัวเองและทำการแข่งขัน  ดังนั้นในเอกสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ และประกาศต่าง ๆ ของโครงการได้ระบุคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอย่างชัดเจนว่า  สมาชิกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีสัญชาติไทยและในนี้อย่างน้อย 1 รายต้องมีสถานะการเป็นนักศึกษา (รวมถึงภาคปริญญาโทและปริญญาเอก) จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการรับรางวัล
        ผ่านการติดตามเรื่องระหว่างทางสำนักงานฯ และทีม T ในวันนี้ ( วันที่ 2  ตุลาคม ) สมาชิกทีมได้ยื่นเอกสารของมหาวิทยาลัยโดยมีรองคณบดีเป็นผู้ลงนามยืนยันสถานะของนักศึกษาดังกล่าว  โดยได้แจ้งว่า “  ในช่วงเวลาที่นางสาว N ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยท่องไต้หวัน ” นั้น  เป็นนักศึกษาปีที่ 4  ของทางมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าวยังมิได้บ่งบอกถึงสถานภาพนักศึกษาของนางสาว N อย่างชัดเจน ในช่วงเวลาที่เกิดการแข่งขันขึ้นทั้งหมด  เนื่องจากว่าทางสำนักงานฯได้ทำการติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยของสมาชิกทีม  เพื่อสอบถามสถานภาพการเป็นนักศึกษาของสมาชิกทีม T เมื่อวันที่ 2  ตุลาคมและได้รับคำตอบจากมหาวิทยาลัยว่านางสาว N ได้เรียนจบและพ้นจากสถานภาพนักศึกษาไปตั้งแต่วันที่  27  พฤษภาคม  2561   เพียงแต่ยังมิได้รับปริญญาบัตรเท่านั้น   นอกจากนี้นางสาว N ยังได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อปริญญาโทยังต่างประเทศแล้วอีกด้วย
        ถึงแม้ในช่วงเวลาที่ทีม T และลูกทีม N เดินทางไปไต้หวันร่วมแข่งขันเยาวชนท่องไต้หวัน ( วันที่  31  กรกฎาคมถึงวันที่  13  สิงหาคม) ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานการเป็นนักศึกษา  แต่ทางสำนักงานพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว  ในโอกาสที่ลูกทีมทีม T  ช่วยในการโปรโมทการท่องเที่ยวไต้หวันและความแตกต่างขั้นตอนการสำเร็จการศึกษาของประเทศไทยและไต้หวัน  ทางสำนักงานจึงอนุโลมเป็นพิเศษเกี่ยวกับการแสดงสถานภาพนักศึกษา เพื่อยืนยันคุณสมบัติเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลของทีม T
        นอกจากนี้  ในเรื่องของการสื่อสารกับรัฐบาลท้องถิ่นเกาสงเรื่องค่าที่พักที่เกิดจากการเข้าใจผิด  เนื่องการแสดงความขอบคุณนักศึกษาทีม T ที่ช่วยโปรโมทไต้หวันอย่างเต็มกำลัง ในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้  ( วันที่ 1 ตุลาคม ) ทางสำนักงานฯได้ชี้แจงไปยังนักศึกษาในทีม เพื่อแสดงความชัดเจนในเรื่องของค่าจ่ายคืนแรกที่เกาสง   และทางผู้แทนรัฐบาล ดร. ถง เจิ้น หยวน มีความประสงค์จะเป็นผู้ช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายให้ทางทีมเป็นการส่วนตัว เพื่อสนับสนุนและขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือโปรโมทไต้หวัน
        ทางสำนักงานฯ ขอขอบคุณสื่อสารมวลชนไทยและไต้หวัน   ประชาชนของทั้งสองประเทศและทีมนักศึกษาทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน “ เยาวชนไทยท่องไต้หวัน ”  ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมนี้  ขอขอบคุณทีมชนะเลิศที่ถ่ายทำวีดิโอช่วยโปรโมทด้วยอารมณ์ขัน   สถานที่ไปได้แก่เมืองเกาสง (อุทยานฉีจิน / วัดฝอกวงซัน /มหาวิทยาลัยจงซัน/ ปฎิมากรรมทราย  ) ไถตง (Sanxiantai/เทศกาลบอลลูนนานาชาติไถตง)  ผิงตง ( พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งชาติที่ผิงตง/ เขิ่นติง) ไถหนาน (Sicao Green Tunnel /พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย/Temple of Confucius/ Tainan Flower Night Market )  เจียอี้  ( อาลีซัน/ นาเกลือ/พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติกงก่วน ) นิวไทเป (ถนนโบราณผิงซี / น้ำตกสือเฟิน ) และเมืองไทเป ( Xinyi District/อนุสรณ์สถานซุนยัดเซ็น / เขาช้าง ) เป็นต้น  นักศึกษาได้ไปยังสถานที่แต่ละที่ของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์ธรรมชาติ วัฒนธรรมและเทศกาลอันมีสีสัน ผ่านมุมมองของความเป็นเยาวชนซึ่งเต็มไปด้วยความสวยงามและเป็นธรรมชาติของไต้หวันโดยใช้ภาษาไทยเพื่อเชิญชวน ชาวไทย
        การแข่งขันโครงการ“เยาวชนไทยท่องไต้หวัน ” ได้สำเร็จและประสบความสำเร็จโดยราบรื่น  ทางสำนักงานฯขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมกรมการการท่องเที่ยว  รัฐบาลท้องถิ่นประจำเมืองต่างๆ   สมาคมการท่องเที่ยวประจำเมืองต่างๆ  และการท่องเที่ยวไทย-ไต้หวันที่ให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนในระหว่างการแข่งขัน โดยให้การสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ   การต้อนรับด้านที่พักและอาหาร   การจัดทริปต่างๆ   รวมถึงทุนการศึกษา   ทำให้กิจกรรมในการโปรโมทไต้หวันในภาพรวมได้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี   นับ เป็นครั้งแรกที่ทางสำนักงานฯ ได้จัดทำกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวไต้หวันขึ้น   ซึ่งในระหว่างการแข่งขันทางสำนักงานฯ และทีม T อาจมีการสื่อสารคลาดเคลื่อน จนเกิดข้อผิดพลาดก่อนหน้าขึ้น จึงใคร่ขอให้ทางหน่วยงานสมาคมทั้งฝ่ายไทยและไต้หวันได้เข้าใจและเป็นกำลังใจให้กับทางสำนักงานฯ   จากการแข่งขันในกิจกรรมแรกในครั้งนี้ ทางสำนักงานฯขอขอบคุณนักศึกษาไทยที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวไต้หวันและหวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมครั้งนี้สามารถดึงดูดชาวไทยได้มาท่องเที่ยวสัมผัสกับความสวยงามของเกาะนี้ ในระหว่างนี้ ทางสำนักงานฯ จะทำการติดต่อและดำเนินการในพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา และจะทำการประกาศวันเวลาและสถานที่ในการมอบรางวัล ซึ่งทางสำนักงานฯ จะเชิญผู้สื่อข่าวฝ่ายไต้หวันและไทยรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีต่อผู้ชนะเลิศการแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้
        ทั้งนี้ ทีมชนะเลิศคือทีม「Talk a bit Eat a lot」ซึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอไว้บนเพจ 「Taiwan Thailand Fans」ลิ้งค์:https://www.facebook.com/events/1648814568549228/  นอกจากนี้ อีกสองทีมที่ได้เข้ารอบในรอบสองนั้นก็ได้โพสต์คลิปบนเพจ
ผ่านลิ้งค์:https://www.facebook.com/events/2598260577065107/?ti=icl
และ https://www.facebook.com/events/1786510414764236/?ti=icl
        ทางสำนักงานฯ ขอขอบคุณชาวไทยและชาวไต้หวันที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อชมและแบ่งปันคลิปวิดีโอที่จัดทำด้วยความตั้งใจ สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนไทย ในอนาคตทางสำนักงานฯ จะคลิปวิดีโอที่เหล่านี้เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวให้เพื่อนคนไทยได้รับชมต่อไป