สำนักงานเศรษฐกิจเเละวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์ชำนาญการ 1 ราย

รายละเอียดการทำงาน:
1. วิเคราะห์และสรุปสถานะทางการเมืองและนโยบายภาครัฐฯ ที่สำคัญของไทย
2. เขียนหนังสือราชการและติดต่อหน่วยงานภาครัฐฯ ต่างๆ ของไทย
3. ช่วยเหลือในด้านการติดต่อรัฐสภาและรัฐบาลท้องถิ่นของไทย
4. ล่าม จีน-ไทย แปลเอกสาร จีน-ไทย และดูเเลเว็บไซต์สำนักงานฯ ฉบับภาษาไทย
*เงินเดือน: เริ่มต้น 80,000 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชมได้ที่:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=363185117589323&id=182742262300277