ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับสูง ICDF ไต้หวัน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

  • วันที่เปิดรับสมัคร: 1 มกราคม 2562 – 15 มีนาคม 2562
  • จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน: ประมาณ 5 ราย
  • ทุนครอบคลุม: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวันชั้นประหยัด ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน ค่าประกัน ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายทุกเดือน ราว 15,000 – 17,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน
  • ระยะเวลารับทุน: 2 ปีสำหรับปริญญาโท และ 4 ปี สำหรับปริญญาเอก           ในปี 2562 นี้มีโปรแกรมที่ทุน ICDF ครอบคลุม 25 หลักสูตรการเรียนสำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการร่วมสมัคร หากสนใจ สามารถเข้าลิ้งค์ด้านล่างและดาวน์โหลดไฟล์แนบสำหรับประกอบการพิจารณา

 

***สำหรับข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านไลน์ @TTedu โดยทางสำนักงานฯ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ