Path: Home > About Us > Events
Trưởng phòng Kinh tế KONG RONG NAN tham dự lễ cắt băng khánh thành phân xưởng mới của Công ty Nan Pao Materials Vietnam tại khu công nghiệp Đại Đăng - Bình Dương vào ngày 21/07/2017.

Trưởng phòng Kinh tế KONG RONG NAN tham dự lễ cắt băng khánh thành phân xưởng mới của Công ty Nan Pao Materials Vietnam tại khu công nghiệp Đại Đăng - Bình Dương vào ngày 21/07/2017.