Ověřování dokumentů

Ověřování dokumentů

 


 1. Dokumenty, které byly vydány českými úřady a mají být použity na Tchaj-wanu, lze ověřit v této kanceláři.


 

 1. K tomu, aby zde mohl být dokument ověřen, je nutné, aby splňoval následující kritéria:


 

 1. Originály i kopie dokumentů určených k ověření musí být opatřeny razítkem a podpisem Odboru konzulárních činností referátu legalizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

 2. Pro potřeby kanceláře se vyžadují kopie všech dokumentů určených k ověření.

 3. Žadatelé či jejich zástupci musí vyplnit žádost o ověření a přiložit kopii pasu / občanského průkazu / řidičského průkazuči přiložit výpis z obchodního rejstříku pokud žádost podává majitel nebo jednatel společnosti. V případě zastoupení při vyřizování ověření dokumentů je nutná notářsky ověřená plná moc.


 

 1. Poplatky


 


  1. 298 Kč za dokument s platbou v hotovosti při podávání žádosti. 


  1. Při ověření další kopie dokumentu bude poplatek snížen o 50%. 


  1. Při expresním ověření do druhého dne bude účtováno navíc 50%. 


  1. Za službu ověřovaní mimo kancelář činí poplatek 1391 Kč. Tato služba je však poskytována pouze za mimořádných okolností, např. když se žadatel nemůže dostavit do kanceláře kvůli svému zdravotnímu stavu nebo zadržení v cele. Cena 1391 Kč však nezahrnuje cestovní náklady konzulárního personálu a výše uvedený poplatek za ověření. Žadatel je povinen uhradit cestovní náklady spojené s výjezdem. 

 1. Dokumenty budou k vyzvednutí za dva pracovní dny, v případě expresního ověření za jeden den.


 

 1. Pro ověření překladu je třeba nechat dokument přeložit soudním překladatelem. Následně oba dokumenty, tedy překlad i s originálem svázané dohromady, nechat ověřit na Odboru konzulárních činností referátu legalizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Takový dokument je poté možné ověřit v naší kanceláři.


 

K překladu, jenž je vyhotoven žadatelem, je možné připojit čestné       prohlášení o shodě s originálem, které žadatel vlastnoručně       podepíše v naší kanceláři. V takovém případě je možné    zažádat o ověření podpisu.

Ke stáhnutí


Kontakt
■      Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář

Evropská 2590/33c

        160 00 Praha 6

Tel:  (+420) 233 320 606; Fax: (+420) 233 326 906
E-mail: tecoprag@gmail.com

 

Úřední hodiny:
Žádosti o ověření se přijímají od pondělí do pátku 9:30 – 11:30 a 13:30 – 16:30, vyjma státních svátků.

 

  ■  Ministerstvo zahraničních věcí ČR

        Odbor konzulárních činností  –  referát legalizace

        Hradčanské nám. 5

        110 00 Praha

Tel.: (420) 224-182-188,(420) 224-182-153

 

Úřední hodiny:

Pro aktuální informace o úředních hodinách se, prosím, informujte na stránkách MZV:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html

 

■Seznam soudních tlumočníků je k dispozici na stránkách ministerstva spravedlnostihttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=2

soubor uložit: