HOSPODÁŘSKÁ A KULTURNÍ KANCELÁŘ V ČESKÉ REPUBLICE

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář vznikla v Praze roku 1991. Kancelář funguje jako zastupitelský úřad Čínské republiky na Tchaj-wanu (ROC) a jejím hlavním cílem je přispívat k rozvoji vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Tchaj-wanem, a to prostřednictvím kulturních výměn, vědecké spolupráce, turistiky, obchodní činnosti a investic.
Struktura kanceláře:
Konzulární a vízové oddělení
Ekonomické oddělení
Informační oddělení
Oddělení pro vědu a techniku
Konzulární a vízové oddělení navazuje a udržuje kontakty s představiteli české výkonné a zákonodárné moci a spolupracuje s odpovídajícími institucemi.
Současně zajišťuje vydávání víz pro návštěvníky Tchaj-wanu a vydávání cestovních dokladů pro občany ROC. Konečně také popdporuje spolupráci akademických institucí na Tchaj-wanu s jejich protějšky v ČR.
Ekonomické oddělení podporuje ekonomické a obchodní vztahy mezi Tchaj-wanem a Českou republikou.
Informační oddělení udržuje a prohlubuje přátelské vztahy s českými médii, poskytuje informační materiály o Tchaj-wanu, vydává tiskové zprávy a objasňuje politiku tchajwanské vlády. Zároveň podporuje případně koordinuje kulturní výměnu mezi oběma zeměmi.
Oddělení pro vědu a techniku zajišťuje vědeckou výměnu mezi Tchaj-wanem a ČR, podporuje rozšiřování spolupráce mezi vědci, vědeckými institucemi a univerzitami. Současně funguje jako zastupitelská kancelář pro tchajwanské vědecké parky.

Vedoucím Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře je p. Liang-Ruey Ke. Svého úřadu se ujal 18. ledna 2020.

Curriculum Vitae of Representative KE: CV of Representative KE