ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง

แนะนำฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง

เจ้าหน้าที่ : นายเฉิน ยู ซู
โทร : 02-119-3555 # 330