แนะนำฝ่ายการกงสุล

 1. บริการ                                                                                                                                        1.1 รับรองเอกสารทางการไทย1.2 ตรวจลงตรา (วีซ่า)1.3 งานหนังสือเดินทางสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
  1. ติดต่อเรา
   รับรองเอกสาร :(66) -2-1193555 # 338
   วีซ่า :  (66) -2-1193555 # 342
   หนังสือเดินทางไต้หวัน :  (66) -2-1193555 # 351

  E-mail :   thaemployee02@mofa.gov.tw
  FAX :   (66) -2-1193574

  1. เวลาทำการ

  จันทร์ – ศุกร์ (หยุดตามวันหยุดราชการไทย  วันนักขัตฤกษ์  วันชาติสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)  และวันตรุษจีน)
  ยื่นเรื่องและรับเรื่อง : 09:00 น. ถึง 11:30 น.