ฝ่ายการเมือง

1. การติดต่อ
Political Division, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
ผู้อำนวยการ :
Tel:66-2-119-3555
FAX: 66-2-119-3566
E-mail: tha@mofa.gov.tw

2.ภารกิจ
ดูแลกิจการระหว่างสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) กับประเทศไทย