ฝ่ายการค้า

1. การติดต่อ
    ผู้อำนวยการ: นายสวี่ จื้อ หมิง
    Tel: 66-2-1193555#359
    FAX: 66-2-1193566
    E-mail: thailand@moea.gov.tw
    

  1. ภารกิจ
     1. ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนไต้หวัน ไทย และเมียนมาร์
     2. ช่วยเหลือนักธุรกิจไต้หวันในการดำเนินธุรกิจการลงทุนในไทยและเมียนมาร์
     3. กระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคอุตสาหกรรมไต้หวัน ไทย และเมียนมาร์

 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) (http://www.trade.gov.tw)

สำนักงานการลงทุน กระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)  (http://investtaiwan.nat.gov.tw)

เว็บไซต์ ทรัพยากรบุคคล HiRecruit กระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)  (http://hirecruit.nat.gov.tw)

สมาคมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) (http://www.taiwantrade.com.tw)

นิทรรศการไต้หวัน (http://www.taiwantradeshows.com.tw)