ทุน 2019 Taiwan Fellowship Program

ทุน “2019 Taiwan Fellowship” เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561

ทุน Taiwan Fellowship เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อมอบให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการต่างชาติที่สนใจทำการวิจัยเกี่ยวกับไต้หวัน ทั้งในด้าน ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบจีนแผ่นดินใหญ่-ไต้หวัน นโยบายมุ่งใต้ใหม่ (โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทางอุตสาหกรรม ตลาดการลงทุน เศรษฐกิจและการค้า รวมถึงความร่วมมือทางการศึกษานานาชาติ) จีนแผ่นดินใหญ่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และภาษาจีนเพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยขั้นสูงในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในไต้หวัน ระยะเวลาของทุน 3-12 เดือน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด และค่าใช้จ่ายทุกเดือน

หากสนใจสามารถรับรู้ข้อมูลของทุน Taiwan Fellowship ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ taiwanfellowship.ncl.edu.tw

TWFellowshipGuidelines TWFellowshipIntroduction

TWFellowshipIntroduction