ฝ่ายสารนิเทศ

  1. ติดต่อเรา                                                                                                                                                                                                                                                                                      แผนกสารนิเทศ, สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

Tel: (+66)2-119-3555 #327

Fax: (+66)2-119-3566

Email: tha@mofa.gov.tw

  1. บริการ
    ‧เผยแพร่นโยบายและความสำเร็จของไต้หวัน
    ‧ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนไทย
    ‧ส่งเสริมสิ่งพิมพ์ไต้หวัน