Hot News

Activities

Calendar

Video

Map

Show Map

Contact Info


Lưu ý: Văn phòng chúng tôi không thu bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài các lệ phí như đã niêm yết (xác nhận giấy tờ 15 USD; visa định cư 66 usd...), nếu có môi giới hoặc người làm hộ giấy tờ mượn danh nghĩa Văn phòng thu thêm các phí khác, đề nghị lập tức gửi đơn tố cáo ghi rõ họ tên cho Văn phòng chúng tôi.
Điện thoại: (04) 38335501
Email:vnm@mofa.gov.tw

Service Hour

Monday ~ Friday: 08:30-12:00; 13:30-17:30

Global Emergency TEL

(當地國國際碼)+886-800-085-095

Emergency TEL

Telephone

(84-24)38335501