Hot News

Calendar

Video

Map

Show Map

Contact Info

Service Hour
08:30-12:00、13:30-17:30

Emergency TEL
(English) (Chỉ dùng cho các trường hợp cần cứu trợ khẩn cấp hay đe doạ đến tính mạng như tai nạn, gặp cướp giật; các trường hợp không thuộc tính chất như trên xin không gọi số điện thoại này. Các vấn đề về hộ chiếu, lãnh sự... xin vui lòng gọi đến số máy bàn của Văn phòng để được hỗ trợ) +84-913219986 (gọi từ nước ngoài); 0913219986(gọi nội địa Việt Nam)

Telephone
+84-24-38335501