Hot News

Lịch làm việc

Video

Bản đồ

Show Map

Liên hệ


Lưu ý: Văn phòng chúng tôi không thu bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài các lệ phí như đã niêm yết(xác nhận giấy tờ 15 USD; visa định cư 66 usd...), nếu có môi giới hoặc người làm hộ giấy tờ mượn danh nghĩa Văn phòng thu thêm các phí khác, đề nghị lập tức gửi đơn tố cáo ghi rõ họ tên cho Văn phòng chúng tôi.
Điện thoại: (024)38335501
Email: tecohn@netnam.vn

Thời gian làm việc

Thứ Hai ~ Thứ Sáu: 08:30-12:00; 13:30-17:00

Điện thoại liên lạc khẩn cấp quốc tế

(Mã quốc tế nước sở tại)+886-800-085-095

Điện thoại liên lạc khẩn cấp

Điện thoại

(84-24)38335501~03