Ngày 29/01/2019, Bà Trần Cẩm Linh - Công sứ Văn Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tham dự Tiệc tri ân cuối năm do Viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp Việt Nam tổ chức

Ngày 29/01/2019, Bà Trần Cẩm Linh - Công sứ Văn Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tham dự Tiệc tri ân cuối năm do Viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp Việt Nam tổ chức