Ngày 7/3/2019 Trưởng đại diện Thạch Thụy Kỳ trao tặng giấy chứng nhận nhà hàng Đài Loan đặc biệt tại nước ngoài cho Nhà hàng Hoa viên