Ngày 30/3/2019, Trưởng Đại diện Thạch Thụy Kỳ tham dự phiên họp tháng 3/2019 của Hội thương gia Đài Loan tại Thái Bình