Chương trình học bổng ICDF Đài Loan

Chương trình học bổng ICDF Đài Loan bắt đầu nhận ghi danh thu hút nhiều sinh viên tài năng đến Đài Loan.
Chương trình học bổng giáo dục đại học quốc tế Hệ thống ứng dụng trực tuyến do Quỹ hợp tác và phát triển quốc tế (ICDF) đã bắt đầu nhận đơn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020 và dự kiến sẽ cung cấp khoảng 175 sinh viên sẽ nhận được học bổng. Tổng cộng có 31 chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh tại 21 trường đại học cung cấp cho sinh viên từ các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan hoặc thân thiện với Đài Loan cơ hội học một số môn chuyên nghiệp, như khoa học và kỹ thuật, nông nghiệp, công cộng y tế, và quản lý kinh doanh. Dự kiến sẽ thu hút nhiều người trẻ tài năng hơn từ các quốc gia nói trên để theo đuổi giấc mơ của họ ở Đài Loan.

Kể từ khi ICDF đưa ra chương trình học bổng vào năm 1998, tính đến cuối năm ngoái, tổng cộng đã có 2.257 đuợc huởng trợ cấp học tập. Thông qua chương trình này, Đài Loan đã hỗ trợ các nước đang phát triển có quan hệ ngoại giao với Đài Loan hoặc thân thiện với Đài Loan trong việc đào tạo một số quan chức tại nhiều cơ quan chính phủ và nhân viên quản lý tại các tổ chức tư nhân. Ngoài ra, thông qua chương trình này, các sinh viên quốc gia có thể học cùng với sinh viên nước ngoài, tham gia các diễn đàn và hội thảo quốc tế, mở rộng tầm nhìn toàn cầu và sau đó đạt được các mục tiêu kép là hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của các nước hợp tác và thúc đẩy quốc tế hóa Các trường đại học Đài Loan.

? Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời tham khảo website: http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2

Hoc bong ICDF