BẢNG LỆ PHÍ VÀ THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ

NỘI DUNG CHI TIẾT LỆ PHÍ USD/NGƯỜI/DẤU THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ GHI CHÚ
HỘ CHIẾU NGƯỜI LỚN 45 2 ĐẾN 3 TUẦN
TRẺ EM 31 2 ĐẾN 3 TUẦN Dưới 14 tuổi
VISA PHỔ THÔNG NGẮN HẠN(1 LẦN)(PHÍ LÀM NHANH)NGẮN HẠN (NHIỀU LẦN)(PHÍ LÀM NHANH) 50  75  100150 5 NGÀY LÀM VIỆC2 NGÀY LÀM VIỆC5 NGÀY LÀM VIỆC2NGÀY LÀM VIỆC Phí làm nhanh thu thêm 50% phí quy địnhPhí làm nhanh thu thêm 50% phí quy định
ĐỊNH CƯ(PHÍ LÀM NHANH) 66 99 5 NGÀY LÀM VIỆC2 NGÀY LÀM VIỆC Phí làm nhanh thu thêm 50% phí quy định
HỘ CHIẾU MỸ NGẮN HẠN(1 LẦN)NGẮN HẠN (LÀM NHANH)NHIỀU LẦN HOẶC ĐỊNH CƯ 160  210  270 5 NGÀY LÀM VIỆC2 NGÀY LÀM VIỆC5 NGÀY LÀM VIỆC Phí làm nhanh thu thêm 50 USD
LAO ĐỘNG LÀM THƯỜNGLÀM NHANH 66 99 5 NGÀY LÀM VIỆC2 NGÀY LÀM VIỆC Phí làm nhanh thu thêm 50% phí quy định
XÁC NHẬN GIẤY TỜ BẢN CHÍNH LÀM THƯỜNGLÀM NHANH  15 22.5 4NGÀY LÀM VIỆC2NGÀY LÀM VIỆC Phí làm nhanh thu thêm 50% phí quy định
BẢN PHOTO LÀM THƯỜNGLÀM NHANH  7.5 11.25 4 NGÀY LÀM VIỆC2 NGÀY LÀM VIỆC Phí làm nhanh thu thêm 50% phí quy định
CHỨNG MINH XUẤT XỨ BẢN CHÍNH LÀM THƯỜNGLÀM NHANH 15 22.5 4 NGÀY LÀM VIỆC2 NGÀY LÀM VIỆC Phí làm nhanh thu thêm 50% phí quy định
CÔNG CHỨNG DI CHÚC BẢN CHÍNH 30 4 NGÀY LÀM VIỆC
ĐIỆN BÁO 4

 

Lưu ý: Văn phòng chúng tôi không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài các lệ phí như đã niêm yết. Nếu có môi giới hoặc người làm hộ giấy tờ nào mượn danh nghĩa Văn phòng để thu thêm các lệ phí khác, đề nghị lập tức gửi đơn tố cáo ghi rõ họ tên cho Văn phòng chúng tôi.

Điện thoại: 3833 5501 Email:vnm@mofa.gov.tw

Lưu ý: Văn phòng chúng tôi không thu bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài các lệ phí như đã niêm yết, nếu có môi giới hoặc người làm hộ giấy tờ mượn danh nghĩa Văn phòng thu thêm các phí khác, đề nghị lập tức gửi đơn tố cáo ghi rõ họ tên cho Văn phòng chúng tôi.

Điện thoại: 38335501       Email:vnm@mofa.gov.tw

Lưu ý: Văn phòng chúng tôi không thu bất kỳ khoản tiền nào khác ngoài các lệ phí như đã niêm yết (xác nhận giấy tờ 15 USD; visa định cư 66 usd...), nếu có môi giới hoặc người làm hộ giấy tờ mượn danh nghĩa Văn phòng thu thêm các phí khác, đề nghị lập tức gửi đơn tố cáo ghi rõ họ tên cho Văn phòng chúng tôi.

Điện thoại: 38335501       Email:vnm@mofa.gov.tw