Hot News

Video

Bản đồ

Show Map

Liên hệ

Service Hour
.Thời gian làm việc: Thứ Hai ~ Thứ Sáu : Sáng 8:30 - 12:00; Chiều 13:30 - 17:30 Nghỉ ngày thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ

Emergency TEL
Điện thoại liên lạc khẩn cấp (Các trường hợp khác, xin vui lòng không gọi số này) Điện thoại liên lạc khẩn cấp :Gọi từ nước ngoài : +84-903927019 Gọi trong nước: 0903-927019

Telephone
Gọi từ nước ngoài : (8428) 38349166 Gọi trong nước: (28) - 38349166