Path: Home >
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน ครั้งที่ 3 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน ครั้งที่ 3 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน ครั้งที่ 3 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน ครั้งที่ 3 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน ครั้งที่ 3
Album List
คณะกรรมการประสานงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19-ไทย-ไต้หวันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสธ.ไทย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน-ครั้งที่-3 ภาพรวมงานวันชาติสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ครบรอบ105ปี Pictures