Path: Home >
ภาพรวมงานวันชาติสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ครบรอบ105ปี การปราศรัยของเซี่ย อู่ เฉียวผู้แทนรัฐบาลในงานวันชาติไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้จัดงานปฐมนิเทศสำหรับครูชาวไทยสอนภาษาจีนทั้งหมด 20 ท่านที่กำลังเตรียมตัวเดินทางไปไต้หวัน เพื่ออบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีน ประจำปี 2016
Album List
ภาพรวมงานวันชาติสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ครบรอบ105ปี Pictures